Åhavnen set mod Mindebroen 1891. C. Eckardt

 • Velkommen til GuideNetAarhus

  Denne hjemmeside har kun et uddannelsesmæssigt formål.

  Hjemmesiden er et af flere redskaber, som anvendes til uddannelsen af nye turistguider i Aarhus. Værtøjet her er lavet med særlig henblik på at imødekommende udlændinge, som deltager i uddannelsen.

  -

  Hvis du er turist og ønsker vejledning til booking af tours - med eller uden guide - henvises til

  www.visitaarhus.dk


  Kontakt VisitAarhus

  Mail: info@visitaarhus.com

  Telefon: +45 8731 5010
  mandag - fredag fra 10-15

  [ ... under opbygning]

 • Welcome to GuideNetAarhus

  This site has only an educational purpose.


  This website is one of more tools for the training of new guides in Aarhus. The website is mainly an attempt to be as accommodating as possible to the new participants who come from abroad.

  -

  If you are a tourist and want guidance to booking of tours with /without guide - use:

  www.visitaarhus.dk


  Contact VisitAarhus

  Mail: info@visitaarhus.com

  Phone: +45 8731 5010
  Monday - Friday from 10-15

  [... under construction]